Editions de Parfums được thành lập vào năm 2000 tại thủ đô Paris, Pháp bởi ngài Frederic Malle, đánh dấu sự trở lại của dòng nước hoa cao cấp. Frederic Malle .định hướng những nhà chế tác đại tài - những người được trao sự tự do sáng tạo tuyệt đối, dựa trên nguồn nguyên liệu chất lượng, không bị giới hạn về quỹ thời gian và ngân sách, không đặt nặng việc tiếp thị. Frederic Malle, hơn ai hết, là một chuyên gia mùi hương, đồng thời cũng là một nhà xuất bản đầy kinh nghiệm trong suốt hơn ba mươi năm qua. Ngài thúc đẩy các nhà chế tác vượt lên các giới hạn, khai phá địa hạt của trải nghiệm khứu giác đa diện, để họ - những bậc thầy về mùi hương, sáng tạo nên thành quả là những “tác phẩm nghệ thuật” được vinh danh bằng chính tên gọi của mình.

NHÀ CHẾ TÁC VÀ BỘ SƯU TẬP