Editions de Parfums được thành lập vào năm 2000 tại thủ đô Paris, Pháp bởi ngài Frédéric Malle, đánh dấu sự trở lại của dòng nước hoa cao cấp. Frédéric Malle định hướng những nhà chế tác vĩ đại nhất thế giới thông qua việc trao sự tự do sáng tạo tuyệt đối, với nguồn nguyên liệu được chất lượng, không bị giới hạn về quỹ thời gian, ngân sách hay các chiến dịch truyền thông. Frédéric Malle, hơn ai hết, là một chuyên gia mùi hương, đồng thời cũng là một nhà xuất bản đầy kinh nghiệ trong suốt hơn ba mươi năm qua. Ngài thúc đẩy các nhà chế tác vượt lên các giới hạn, khai phá địa hạt của trải nghiệm khứu giác đa diện, để họ - những bậc thầy về mùi hương, sáng tạo nên thành quả là những “tác phẩm nghệ thuật” được vinh danh bằng chính tên gọi của mình.

BỘ SƯU TẬP