ETHER
ETHER
Xerjoff
<b>Note hương chính</b>: Cam Brazil, Hoa hồng Bulgary, Oải hương Bulgary, Thông Syberia, Trầm hương <b>Mô tả hương</b>: Trong thần thoại Hy Lạp, Ether có nghĩa là không khí trong lành, là tinh chất thuần khiết dành cho các vị thần. Sau khi đi qua thoáng hương thanh mát của những note citrus, Ether dẫn ta khám phá cánh đồng oải hương rợp sắc tím. Vani cùng caramel đan thành chiếc áo hương ngọt ngào, ôm lấy người đang ngẩn người trước vẻ đẹp của thiên nhiên. <b>Nhà chế tác</b>: <b>Xuất xứ</b>: Ý
<b>Key Notes</b>: Brazilian orange, Bulgarian rose, Siberian pine, Bulgarian lavender, Oud <b>Scent Description</b>: Ether, derived from the Greek mythology, embodies the essence of pristine air, reserved solely for the divine. With the crisp aroma of citrus at its forefront, Ether invites one on a journey to a lavender field, painted with rich hues of purple. The delicate notes of vanilla and caramel intertwine, creating a sweet and comforting fragrance that embraces those mesmerized by the allure of nature. <b>Nose</b>: <b>Made in Italy</b>