FLAMENCA
FLAMENCA
Carner Barcelona
<b>Note hương chính</b>: Bergamot, Hoa cam, Xạ hương <b>Mô tả sản phẩm</b>: Khối lượng 200g với 50 giờ cháy. Hương thơm sẽ được khuếch tán mạnh khi được đốt cháy lâu trong một không gian nhất định. <b>Cảm hứng</b>: FLAMENCA thuộc bộ sưu tập Candle của Carner Barcelona. Không chỉ là một điệu nhảy, FLAMENCA chứa đựng cả một nền văn hóa cùng sự giao thoa giữa các nền văn minh. <b>Xuất xứ</b>: Tây Ban Nha
<b>Key notes</b>: Bergamote, Orange flower, Musk <b>Product details<b>: 200g single-wick candle with 50 hours of burning time. The longer they burn, the more they diffuse in a certain space. <b>Inspiration</b>: Passion, tenacity, sensuality, emotion, and color—a wonderful mingling of cultures and influences. A culture, not just a dance. <b>Made in Spain</b>