GAO PARFUM
GAO
Xerjoff
<b>Note hương chính</b>: Hỗn hợp nghệ tây Tây Ban Nha và Iran, Tinh dầu cỏ gấu, Nhựa thơm Gurjum, Trầm hương trắng Lào, Hoắc hương Indonesia <b>Mô tả hương</b>: Sâu tối và mạnh mẽ, Gao là tác phẩm được sáng tạo dựa trên sự kết hợp bùng nổ giữa nghệ tây và trầm hương. Mở đầu bằng nghệ tây Tây Ban Nha và Iran, Gao ẩn chứa hương vị bình lặng, vững chãi của đất trời từ hợp hương cỏ gấu, quả bách xù và nhựa cây dầu đỏ. Tầng hương nền được củng cố bởi hoắc hương, amber và trầm hương trắng từ Lào, gợi lên một phương Đông vô cùng chân thực, truyền thống. <b>Nhà chế tác</b>: Chris Maurice <b>Xuất xứ</b>: Ý
<b>Key Notes</b>: Blend of Spanish and Iranian Saffron, Beard Grass Essential Oil, Gurjum Myrrh, Laotian White Agarwood, Indonesian Patchouli <b>Scent Description</b>: Gao is an intense and robust fragrance that results from combining saffron and frankincense. This blend creates a potent aroma that is both rich and earthy. Its top notes are Spanish and Iranian saffron, while its underlying tones come from the combination of bear grass, juniper berries, and red oil tree resin. The base notes are reinforced by patchouli, amber, and white frankincense from Laos, evoking a very authentic, traditional oriental. <b>Nose</b>: Chris Maurice <b>Made in Italy</b>