HABANA
HABANA
Carner Barcelona
<b>Note hương chính</b>: Bergamot, Vani, Gỗ đàn hương <b>Mô tả sản phẩm</b>: Khối lượng 200g với 50 giờ cháy. Hương thơm sẽ được khuếch tán mạnh khi được đốt cháy lâu trong một không gian nhất định. <b>Cảm hứng</b>: HABANA thuộc bộ sưu tập Candle của Carner Barcelona, vùng đất của những ước mơ, hy vọng về một khởi đầu mới, kỷ nguyên của những câu chuyện thần thoại, sự hòa trộn của các nền văn hóa và nhiều hệ tư tưởng. <b>Xuất xứ</b>: Tây Ban Nha
<b>Key notes</b>: Bergamote, Vanilla and Sandalwood <b>Product details<b>: 200g single-wick candle with 50 hours of burning time. The longer they burn, the more they diffuse in a certain space. <b>Inspiration</b>: Dreamland, hope for a fresh start, era of myths, mingling of cultures, and variety of ideologies. Habana, a special legacy that has left its mark on who we are. <b>Made in Spain</b>