ILM
ILM
Xerjoff
<b>Note hương chính</b>: Nhựa thơm Gurjum Thái Lan, Trầm hương trắng Lào, Long diên hương, Rêu sồi, Amber <b>Mô tả hương</b>: Được đặt theo cụm từ "kiến thức trong tiếng Ả Rập, 'Ilm là sáng tạo hương tôn vinh thời kỳ hoàng kim của ngành hoá học. Tối giản nhưng mang trong mình sự nồng nàn của trầm hương lâu năm, hoà cùng nhựa thơm Gurjum, 'Ilm mê hoặc người mặc với dải hương ấm áp và ngọt ngào khó trộn lẫn. <b>Nhà chế tác</b>: <b>Xuất xứ</b>: Ý
<b>Key Notes</b>: Thailand Gurjum balsam, Laos oud buaya, Ambergris, Oakmoss, Amber <b>Scent Description</b>: Derived from the Arabic phrase 'knowledge', 'Ilm embodies the essence of the golden age of chemistry through an exquisite incense creation. Minimalistic yet deeply passionate, 'Ilm enthralls the senses with the timeless aroma of frankincense perfectly blended with Gurjum myrrh. The resulting warm and sweet fragrance lingers, leaving a lasting impression of refinement and sophistication on the wearer. <b>Nose</b>: <b>Made in Italy</b>