LAYLA
LAYLA
Xerjoff
<b>Note hương chính</b>: Đinh hương, Nhục đậu khấu, Ylang ylang, Hoắc hương Singapore, Vani Madagascar <b>Mô tả hương</b>: Lấy cảm hứng từ cụm từ trong tiếng Ả Rập mang ý nghĩa là "ban đêm", Layla tựa bóng hình nữ tính, nhẹ nhàng được hình tượng hoá bằng dải hương của ylang ylang và hoắc hương. Thời khắc note gia vị phai dần, nhường chỗ cho tuyết tùng và xạ hương tỏa sáng, cũng là lúc bức tranh phác họa màn đêm tĩnh lặng với những vì tinh tú lấp lánh dần được hé lộ. <b>Nhà chế tác</b>: <b>Xuất xứ</b>: Ý
<b>Key Notes</b>: Clove, Nutmeg, Ylang ylang, Singapore Patchouli, Madagascar Vanilla <b>Scent Description</b>: Inspired by the Arabic term for "night", Layla embodies a graceful figure, delicately evoked by the aromatic notes of ylang ylang and patchouli. As the lingering spice note gracefully dissipates, a captivating aura of majestic cedar and alluring musk illuminates the senses, unveiling a serene portrait of a tranquil evening adorned with glittering celestial bodies. <b>Nose</b>: <b>Made in Italy</b>