UNCUT GEM
UNCUT GEM
Frederic Malle
<b>Note hương chính</b>: Bergamot, Gừng, Labdanum, Rễ cây bạch chỉ, Ambrocenide Crystal <b>Cảm hứng</b>: Tác phẩm hương cộp mác bản thân được sáng tạo bởi chính nhà chế tác. <b>Mô tả hương</b>: Cổ điển và tươi mới. Sự hấp dẫn trần trụi về mặt xác thịt ban đầu dần nhường chỗ cho nét tinh tế kéo dài vô tận. Uncut Gem dành cho những ai mong muốn tìm kiếm bản thể thật sự của mình hơn là một thứ nước hoa ngoài thân. <b>Nhà chế tác</b>: Maurice Roucel
<b>Key notes</b>: Bergamot, Ginger, Angelica Root, Cistus Labdanum, Ambrocenide Crystal <b>Inspiration</b>: A perfume made by the author for his own use. <b>Scent description</b>: Classic and fresh. Raw sex appeal gives way to a lingering subtlely. Uncut Gem is created for those who are looking for themselves rather than a ‘perfume’. <b>Nose</b>: Maurice Roucel