XERJOFF BLEND TONY IOMMI
TONY IOMMI Monkey Special
Xerjoff
<b>Note hương chính</b>: Bergamot, Rượu Rum, Hoa phong lữ Bulgary, Da thuộc, Xạ hương <b>Mô tả hương</b>: Ngưỡng mộ những cống hiến trong âm nhạc của Tony Iommi, guitarist huyền thoại trong band nhạc rock Black Sabbath, Sergio Momo cùng Chris Maurice chế tác Tony Iommi Monkey Special như một lời tri ân đến người nghệ sĩ tài hoa. Sử dụng các nguyên liệu cao cấp đến từ nước Ý, Tony Iommi Monkey Special kể lại hành trình nghệ thuật đầy thăng trầm, bằng nét tươi sáng của bergamot cùng hoắc hương và da thuộc trầm lắng. <b>Nhà chế tác</b>: Chris Maurice <b>Xuất xứ</b>: Ý
<b>Key Notes</b>: Bergamot, Rum, Bulgarian Geranium, Leather, Musk <b>Scent Description</b>: Admiring the musical contributions of Tony Iommi, legendary guitarist in the rock band Black Sabbath, Sergio Momo and Chris Maurice crafted Tony Iommi Monkey Special as a tribute to the talented artist. Using premium Italian ingredients, Tony Iommi Monkey Special narrates an artistic journey full of ups and downs, with the brightness of bergamot, patchouli, and calm leather. <b>Nose</b>: Chris Maurice <b>Made in Italy</b>