group group group group group group group group group

THAM KHẢO

CÁC VỊ TRÍ CÒN TRỐNG

Chúng tôi tin rằng mình có sứ mệnh xây dựng một cộng đồng, nơi Ka Koncept đồng hành cùng khách hàng trong việc khám phá và cảm nhận cái đẹp như một cách để tận hưởng cuộc sống, thể hiện bản thân và cá tính.
Hanoi, Ho Chi Minh
Sales Ambassador
(Expired)
Hanoi, Ho Chi Minh
Business Developer
(Expired)
Hanoi, Ho Chi Minh
CRM Executive
(Expired)
Hanoi, Ho Chi Minh
Marketing Coordinator
(Expired)