Báo chí
Hồ Chí Minh | Villa 18D6 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh (COMING SOON) Hà Nội | COMING SOON Hotline:  (+84) 963 565 511 (HN)(+84) 989 065 511 (HCM) Email: store@ka-koncept.com