Cập nhật: Ngày 04, Tháng 2, 2023

Bạn có thể sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau – để tìm kiếm và chia sẻ thông tin hoặc để nhận tư vấn. Khi bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi, ví dụ như bằng cách tạo Tài khoản trên Website, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt hơn. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi đang sử dụng thông tin và cách bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giải thích:

 • Loại thông tin chúng tôi thu thập và thời điểm thu thập
 • Cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin
 • Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin
 • Những ai có thể truy cập thông tin của bạn

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi (Công ty Cổ phần Ka Koncept) theo thông tin tại đây.

 • Họ và tên.
 • Địa chỉ email
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán
 • Số điện thoại
 • Giới tính
 • Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi.
 • Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video
 • Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba của bạn, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với chúng tôi.
 • Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với Nền Tảng, cũng như các sản phẩm và Dịch vụ có liên quan của bạn.
 • Dữ liệu về địa điểm.
 • Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi như thế nào.
Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:
 • Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi.
 • Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và Dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác.
 • Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại, thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng truyền thông và email.
 • Khi bạn sử dụng các Dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Nền tảng hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi.
 • Khi bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với ứng dụng hoặc Nền tảng của chúng tôi.
 • Khi bạn liên kết tài khoản trên trang web của chúng tôi với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, phù hợp với các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội.
 • Khi bạn thực hiện các giao dịch mua hàng thông qua Dịch vụ của chúng tôi.
 • Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi.
 • Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.
Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.
Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:
 • Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi.
 • Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của chúng tôi (bao gồm các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi.
 • Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và Dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề Dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường.
 • Để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng.
 • Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn
 • Để liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc của chúng tôi có thể theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì.
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để giới thiệu sản phẩm và/hoặc Dịch vụ theo sự quan tâm của bạn, để cải thiện các Dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn.
 • Vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc Dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của các bên thứ ba mà Ka Koncept có thể hợp tác hoặc liên kết) mà Ka Koncept (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc Dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin và/hoặc tài liệu truyền thông từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi.
 • Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi.
 • Để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại Ka Koncept hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các Nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba
 • Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.
Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin của bạn được lưu trữ vô thời hạn tới khi có yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin.
Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có một số quyền nhất định với tư cách là “đối tượng dữ liệu”. Dưới đây, Ka Koncept đã liệt kê các cách để bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bao gồm:
4.1. Quyền truy cập – Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý bằng cách nhấn “Tài khoản”(góc trên cùng bên phải giao diện chính). Khách hàng cũng được quyền nhận các thông tin nhất định về những điều chúng tôi làm với dữ liệu cá nhân. Những thông tin này đã được đề cập ở trên.
4.2. Quyền sửa đổi – Bạn có quyền sửa các dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến bản thân và hoàn thành các dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ bằng cách nhấn “Tài khoản”(góc trên cùng bên phải giao diện chính). Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không hỗ trợ chỉnh sửa được dữ liệu cá nhân không chính xác do khách hàng cung cấp
4.3. Quyền xóa bỏ – Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách gửi email tới store@ka-koncept.com cho chúng tôi. Đây được gọi là “quyền được quên”. Khách hàng có thể yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân nếu:
 • Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho mục đích mà chúng tôi đã thu thập hoặc xử lý ban đầu;
 • Rút lại sự đồng ý cho phép Doanh nghiệp sử dụng dữ liệu đã cung cấp;
 • Cá nhân phản đối việc Doanh nghiệp sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • Doanh nghiệp sử dụng dữ liệu cá nhân bất hợp pháp;
4.4. Quyền phản đối – Bạn có quyền phản đối một số loại hình xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thực hiện bằng cách gửi email tới store@ka-koncept.com cho chúng tôi. Điều này áp dụng cho tất cả các hoạt động dựa trên "lợi ích hợp pháp" của chúng tôi.
Cuối cùng, khách hàng cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu hiện hành.
Ka Koncept sẽ không chuyển giao, bán, phân phối, chia sẻ thông tin cũng như Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba khác, ngoại trừ các trường hợp sau:
 • Khi chúng tôi cần thiết phải chia sẻ các thông tin để phục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho bạn
 • Công ty có thể chuyển toàn bộ hoặc một phần Dữ liệu Cá nhân cho bên thứ ba trong trường hợp có hành động của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại hoặc tổ chức lại dẫn đến việc chuyển giao quyền kiểm soát hoặc quyền sở hữu Công ty;
 • Nếu Công ty tiết lộ thông tin đó cho một bên đã ký thỏa thuận bảo mật với Công ty;
 • Nếu Công ty có nghĩa vụ tiết lộ và / hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nỗ lực tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo Luật pháp và Quy định hiện hành của Việt Nam;
 • Trong nỗ lực thực thi hoặc áp dụng các Điều khoản và Điều kiện hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Công ty, Khách hàng hoặc các bên khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc trao đổi thông tin và Dữ liệu Cá nhân với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích bảo vệ Công ty và Người dùng của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế đối với các vấn đề gian lận, tổn thất tài chính hoặc giảm thiểu rủi ro khác;
 • Để cung cấp các nhận xét hoặc đánh giá do Người dùng cung cấp các sản phẩm có sẵn trên Trang web. Khi bạn đã hoàn tất việc mua một sản phẩm trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ mời bạn cung cấp đánh giá về sản phẩm. Bằng cách cung cấp đánh giá, Người dùng đồng ý rằng đánh giá có thể được hiển thị trên Trang web của Chúng tôi, Ứng dụng của Chúng tôi, tài khoản mạng xã hội của Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp Trang web có liên quan đến Chúng tôi hoặc các trang web bên thứ ba khác hợp tác với Chúng tôi;
 • Sự hợp tác của Công ty với các đối tác kinh doanh hoặc các bên thứ ba khác bằng cách cung cấp quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân cho các bên làm việc và cung cấp dịch vụ duy trì, phát triển Trang web và các dịch vụ có liên quan khác.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng phi cá nhân với công chúng và các đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các trang web có liên quan khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin có sẵn công khai để hiển thị các xu hướng liên quan đến việc sử dụng chung Trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ cho các bên thứ ba khác, những người đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho người dùng. Các nhà cung cấp dịch vụ này bao gồm nhà cung cấp dịch vụ khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ giao dịch thanh toán.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin Dữ liệu Cá nhân với các bên thứ ba khác để hỗ trợ các nhu cầu của chúng tôi nhằm cải thiện và phát triển lợi ích tiếp thị và phát triển kinh doanh của Công ty.
Chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, kể cả khi chúng tôi cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba khác. Tuy nhiên, Ka Koncept không có cách nào có thể đảm bảo việc sử dụng và quản lý Dữ liệu Cá nhân, do đó, đó hoàn toàn là trách nhiệm của bên thứ ba. Người dùng theo đây đồng ý giải phóng Ka Koncept trong trường hợp các bên thứ ba sử dụng sai Dữ liệu Cá nhân.